Tillbaka


Domarens nya utkikspost därifrån han ser "allt"


Domarens väderskydd får ny färg


Startplattan breddad och förlängd inför asfalteringen


Förberedelser innan asfaltering


Rakt och fint blir det


Nu fattas bara lite linjer


Ny lång "klistrig" startplatta